Család-és gyermekjóléti szolgálat

Gönyű Közigazgatási területén élő személyek, családok számára biztosít alapszolgáltatás keretén belül családsegítést, valamint gyermekjóléti szolgáltatást (segítő tevékenység a gyermekek védelme érdekében). A család-és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

Családsegítést biztosít a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 64.§-a alapján, melynek keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízis helyzete miatt segítséget igénylő személyeknek, családoknak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából

Gyermekjóléti szolgáltatást nyújt a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39-40/a §-ai szerint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásként. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, mely a szociális munka módszereinek és eszközeinek a felhasználásával szolgálja a gyermekek testi és lelki egészségének, családjában történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését.

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK:

  • információnyújtás: általános vagy célzott (személyre, helyzetre szabott) tájékoztatás ellátásokról, szolgáltatásról, azok tartalmáról, hozzáférés módjáról
  • ügyintézésben segítségnyújtás (kérvények, beadványok), érdekképviselet
  • szociális segítő munka: tervezett segítő folyamat, a mindennapi életvezetési segítségnyújtásra összpontosuló szolgáltatásokkal, tanácsadásokkal, segítő beszélgetésekkel, valamint családlátogatásokkal
  • szociális integrációs szolgáltatások
  • adomány közvetítés

KAPCSOLATFELVÉTEL:

  • önkéntes: felkereshet minket bárki, aki úgy érzi, hogy saját élethelyzetében olyan nehézséggel küzd, amivel egyedül nem tud megbirkózni.
  • jelzés: környezetében, munkája során problémát tapasztaló személy általi, jelzés alapú kapcsolatfelvétel személyekkel, családokkal. Jelzőlap letölthető a Dokumentumtármenüből.

TÉRÍTÉSI DÍJ:

Minden szolgáltatás térítésmentes!

Eseményajánló

máj
25
szo
9:45 de. Gyertyaöntő és bútorfestő szakkö... @ Gönyű, Polgármesteri Hivatal udvara
Gyertyaöntő és bútorfestő szakkö... @ Gönyű, Polgármesteri Hivatal udvara
máj 25 @ 9:45 de. – 10:45 de.
Gyertyaöntő és bútorfestő szakkör - Kiállításmegnyitó @ Gönyű, Polgármesteri Hivatal udvara | Gönyű | Magyarország
Nemzeti Művelődési Intézet „ASZAKKÖR” elnevezésű pályázat keretében két szakkört tudtunk Gönyű Község Önkormányzatával közösen a tavalyi évben útjára indítani. Elérkeztünk a 20 alkalom végéhez és az elkészült alkotások kiállításra kerülnek 2024. május 25-én a Családi-és ... Olvass tovább

Friss hírek