SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény szociális étkeztetés keretében biztosítja azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a napi legalább egyszeri meleg étkezését, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Az ebéd igénybe vehető:

  • főzőhelyről (Kék Duna Óvoda konyhája) történő elvitellel,
  • házhoz szállítással,
  • idősek és demens személyek nappali ellátásában részesülők esetén az Idősek Klubjában történő elfogyasztással.

Az étel kiszállításához és elviteléhez szükséges 2 darab, 3 vagy 4 rekeszből álló ételhordót (névvel és lakcímmel feliratozva) az ellátást igénybe vevőnek kell biztosítania.

ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK
Gönyű község önkormányzat illetékességi területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek kaphatnak, amennyiben a következő feltételek valamelyike teljesül:

  • a kora miatt az a személy, aki a 65. életévét betöltötte,
  • aki egészségi állapota miatt a háziorvos, vagy kezelőorvos igazolása alapján önellátásra csak részben képes, vagy nem képes, vagy
  • fogyatékossága miatt az a személy, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül,
  • pszichiátriai betegsége miatt az a személy, aki ezen tényt pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleménnyel igazolja.

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE
Az ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérésére, indítványára történik. A szükséges dokumentumok a Dokumentumtár menüpont alatt találhatók.

TÉRÍTÉSI DÍJ
A Dokumentumtárban megtalálható „Személyi térítési díj a szociális alapszolgáltatások igénybevételéhez” dokumentumban foglaltaknak megfelelően történik a térítési díj megállapítása.

Eseményajánló

Nincsenek közelgő események

Friss hírek