HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

SZOLGÁLTATÁSOK:
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő részére saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A cél segítséget nyújtani abban, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükségletei saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Az ellátás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell ellátást igénylő gondozási szükségletét, aszerint, hogy személyi gondozás vagy szociális segítés indokolt. A gondozási szükséglet vizsgálat miniszteri rendeletben meghatározott Értékelő adatlapon történik, mely adatlap a kérelemmel együtt kiadásra kerül a háziorvossal/kezelőorvossal történő szakkérdések kitöltése érdekében. A fennmaradó szakkérdéseket az intézmény szakértője tölti ki ellátást igénylő tartózkodási helyén, melyhez a gondozási szükséglet megítélését szolgáló iratokat csatolni szükséges. 

Az ellátást a gondozónők munkanapokon 7.30-15.30 óra között nyújtják.

ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK:
A Gönyű község önkormányzat illetékességi területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a gondozási szükséglet vizsgálat alapján jogosult személyek.

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE
Az ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérésére, indítványára történik. A szükséges dokumentumok a Dokumentumtár menüpont alatt találhatók.

TÉRÍTÉSI DÍJ
A Dokumentumtárban megtalálható „Személyi térítési díj a szociális alapszolgáltatások igénybevételéhez” dokumentumban foglaltaknak megfelelően történik a térítési díj megállapítása.

Eseményajánló

Nincsenek közelgő események

Friss hírek