NAPPALI ELLÁTÁS – IDŐSEK KLUBJA

Az idősek klubjában színes programokkal, rendezvényekkel, igény szerint a szociális étkeztetés keretében biztosított ebéd lehetőséggel és számos egyéb szolgáltatással várjuk mindazokat, akik szívesen töltik idejüket társaságban, illetve segítségre szorulnak önmaguk ellátásában.

Szabadidős programjainkat igyekszünk minél változatosabbá, érdekesebbé tenni, rendszeresen tartunk kézműves foglalkozásokat, népszerűek a közös éneklések, a kártya- és társasjátékok, a torna, filmvetítések, kirándulások.

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban is segítséget nyújtunk ellátottjainknak, mint például az orvoshoz kísérés/szállítás, gyógyszer-íratás és kiváltás. Szervezünk egészségmegőrzéssel kapcsolatos témájú beszélgetéseket, egészségügyi felvilágosító előadásokat.

A klubban biztosított a tisztálkodási, mosási és pihenési lehetőség, de segítünk a bevásárlásban, hivatalos ügyek intézésében is.

Az intézménytől távolabb lakó, illetve nehezen közlekedő klub tagjainkat térítés ellenében gépkocsival szállítjuk be a klubba és haza.

Az alapszolgáltatásokon túl lehetőség van az intézményben fodrász, kozmetikus, pedikűrös szolgáltatásainak igénybevételére, melynek ellenértékét a szolgáltatást nyújtó határozza meg, s költsége az igénybe vevőt terheli.

Az 1/2000((I.7.) SZCSM rendelet 84/A.§ – a előírásainak betartásával a Gönyűn működő dősek klubjában a demens személyek nappali ellátását is biztosítjuk, a 84/A § (2) bekezdése szerint; az idősek klubja részeként. A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket láthat el.

ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK:
Gönyű község területén életvitelszerűen élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, elsősorban idős korú személyek, valamint azon tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló személyek, akik önmaguk ellátására részben képesek.

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE
Az ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérésére, indítványára történik. A szükséges dokumentumok a Dokumentumtár menüpont alatt találhatók.

TÉRÍTÉSI DÍJ
Személyi térítési díj nincs, a klubtagság ingyenes. Étkeztetés igénybevétele esetén a Dokumentumtárban megtalálható „Személyi térítési díj a szociális alapszolgáltatások igénybevételéhez” dokumentumban foglaltaknak megfelelően történik a térítési díj megállapítása.

Eseményajánló

Nincsenek közelgő események

Friss hírek